Start > Home > Overheid lijkt Greenportbelangen 380 kV bewust te hebben verzwegen

Overheid lijkt Greenportbelangen 380 kV bewust te hebben verzwegen

1 januari 2011

'Licht in de Randstad, ook na 2010 ...'Na 15 jaar lang met belastinggeld kleurenfolders gedrukt te hebben ter promotie van het www.groenblauwraamwerk2010.nl (compensatie voor VINEX-plannen, HSL etc.), misleidde de overheid haar burgers opnieuw met de publieksfolder
‘Licht in de Randstad, ook ná 2010 …’.

Geen moment is aan de bevolking gemeld dat Westlandse tuinders 60 miljoen euro per jaar misliepen door gebrek aan afvoercapaciteit.
De discussie en bezwaarprocedure Randstad 380 kV kon daarom niet op basis van feiten worden gevoerd.

‘De elektriciteit die in de centrales wordt opgewekt moet naar uw huis getransporteerd worden. TenneT heeft geconstateerd dat er in de Randstad een nieuwe hoogspanningsverbinding moet komen. Anders kan TenneT niet garanderen dat er na 2010 nog genoeg stroom in dit gebied geleverd kan worden.’

Het kwalijke zit hem in de gekozen woorden ‘nog genoeg’, suggererend dat de vraag naar stroom door particulieren tot 2010 enorm zou toenemen en problemen zou veroorzaken.
Het CBS toont de productie door WKK’s en het verbruik door particulieren (spaarlampen, leds etc.), de verhouding blijkt een factor 5, de publieksfolder is misleidend. Waarom ‘overheid’ ?

‘Niet garanderen dat er ná 2010 nog genoeg stroom voor licht (!) geleverd kan worden’, toont hoe overheden te werk gaan bij het bereiken van doelen voor Rabobank/Greenport.

Terwijl men de bevolking onvolledig informeerde, werd in dezelfde periode in andere gremia door het netwerk gesproken over een zogenaamde ‘WKK-crisis(> 250.000 results bij Google), capaciteitsproblemen bij het afvoeren van enorme overschotten van niet voor de lokale behoefte geproduceerde elektriciteit in niet zelden met subsidies gebouwde kassen.

Informatie weglaten, insinueren en manipuleren is niet erg ethisch. Normen en waarden!

Opvallend was tevens dat de CDA-staatsraad bij de Raad van State mensen met bezwaren consequent geen 2 zinnen liet afmaken en dus nauwelijks (in 2-3 dagen eigenlijk NIET) aan het woord liet en consequent afsnauwde. Dit kwam heel onevenwichtig over, aangezien de vertegenwoordigster van EZ/VROM slecht voorbereid haar standpunten keer op keer mocht blijven herhalen, totdat ze zelfs niet meer rechtop kon blijven staan (hangend over een katheder). Nederland lijkt een ‘rechtsstaat’, het belang was in dit geval zichtbaar te groot volgens velen. Had het maar vooraf gezegd, dat had veel mensen veel tijd bespaard.

Samen met andere overheden zorgt de provincie ervoor dat het gebied open blijft en mooier wordt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De overheid blijkt onbetrouwbaar voor wat betreft beloften ter verbetering van leefomgeving, terwijl een groene leefomgeving bizar genoeg misleidend gebruikt blijft worden om winsten van Bouwend Nederland te maximaliseren. ‘U woont hier straks in het groen’ schrijven overheidsdienaren, die de dag erna alweer consequent ‘groen’ om zeep helpen.

De bevolking betaalt net als bij de A4 en A13-A16 verplicht mee aan de vernietiging van haar eigen leefomgeving.

Simpele Bezuiniging: Stop met het drukken van ‘publieksfolders’ van gemeenschapsgeld aangezien het te vaak pure misleiding is.

Milieuvriendelijke Greenport  Natuurlijke situatie

Geen reacties mogelijk.