Overheid lijkt Greenportbelangen 380 kV bewust te hebben verzwegen

5 mei 2012 Reacties uit

'Licht in de Randstad, ook na 2010 ...'Na 15 jaar lang met belastinggeld kleurenfolders gedrukt te hebben ter promotie van het www.groenblauwraamwerk2010.nl (compensatie voor VINEX-plannen, HSL etc.), misleidde de overheid haar burgers opnieuw met de publieksfolder
‘Licht in de Randstad, ook ná 2010 …’.

Geen moment is aan de bevolking gemeld dat Westlandse tuinders 60 miljoen euro per jaar misliepen door gebrek aan afvoercapaciteit.
De discussie en bezwaarprocedure Randstad 380 kV kon daarom niet op basis van feiten worden gevoerd.

‘De elektriciteit die in de centrales wordt opgewekt moet naar uw huis getransporteerd worden. TenneT heeft geconstateerd dat er in de Randstad een nieuwe hoogspanningsverbinding moet komen. Anders kan TenneT niet garanderen dat er na 2010 nog genoeg stroom in dit gebied geleverd kan worden.’

Het kwalijke zit hem in de gekozen woorden ‘nog genoeg’, suggererend dat de vraag naar stroom door particulieren tot 2010 enorm zou toenemen en problemen zou veroorzaken.
Het CBS toont de productie door WKK’s en het verbruik door particulieren (spaarlampen, leds etc.), de verhouding blijkt een factor 5, de publieksfolder is misleidend. Waarom ‘overheid’ ?

‘Niet garanderen dat er ná 2010 nog genoeg stroom voor licht (!) geleverd kan worden’, toont hoe overheden te werk gaan bij het bereiken van doelen voor Rabobank/Greenport.

Terwijl men de bevolking onvolledig informeerde, werd in dezelfde periode in andere gremia door het netwerk gesproken over een zogenaamde ‘WKK-crisis(> 250.000 results bij Google), capaciteitsproblemen bij het afvoeren van enorme overschotten van niet voor de lokale behoefte geproduceerde elektriciteit in niet zelden met subsidies gebouwde kassen.

Informatie weglaten, insinueren en manipuleren is niet erg ethisch. Normen en waarden!

Opvallend was tevens dat de CDA-staatsraad bij de Raad van State mensen met bezwaren consequent geen 2 zinnen liet afmaken en dus nauwelijks (in 2-3 dagen eigenlijk NIET) aan het woord liet en consequent afsnauwde. Dit kwam heel onevenwichtig over, aangezien de vertegenwoordigster van EZ/VROM slecht voorbereid haar standpunten keer op keer mocht blijven herhalen, totdat ze zelfs niet meer rechtop kon blijven staan (hangend over een katheder). Nederland lijkt een ‘rechtsstaat’, het belang was in dit geval zichtbaar te groot volgens velen. Had het maar vooraf gezegd, dat had veel mensen veel tijd bespaard.

Gelukkig hebben we voortaan een nieuwe CDA vicevoorzitter bij de Raad van State,
die nog nooit politieke spelletjes heeft gespeeld en waar we ooit zeer naief met groot respect naar keken en we houden gelukkig permanent de crisis en herstelwet, dus burgers hoeven nooit meer een mening of gevoelens te formuleren. Ze kunnen zich beperken tot het slaafs aflossen van hun, dankzij het netwerk, onnodig dure woningen.

En blij zijn met de deprimerende leefomgeving en het gebrek aan rechten.

Samen met andere overheden zorgt de provincie ervoor dat het gebied open blijft en mooier wordt.

De overheid blijkt onbetrouwbaar voor wat betreft beloften ter verbetering van leefomgeving, terwijl een groene leefomgeving bizar genoeg misleidend gebruikt blijft worden om winsten van Bouwend Nederland met staatssteun te maximaliseren. ‘U woont hier straks in het groen’ schrijven overheidsdienaren, die de dag erna alweer consequent ‘groen’ om zeep helpen.

Het is, zegt men, in het belang van Nederland (lees: netwerk van overheid, bouw en banken) dat de hypotheekschuld vervijfvoudigde, 130 naar 665 miljard euro. Bouwfraude 2 met steun. De overheid had stabiliserend moeten zorgen dat nieuwbouw een beetje betaalbaar bleef (x 2 ipv. x 3) dan was de rest van de economie ook niet opgeblazen, maar … het CDA denkt lobby en politiek te kunnen combineren tot in de top van de Eerste Kamer.

Bron: Vos, D. Presentatie 'Residential Impact on Economy' december 2008

Terug naar de Randstad 380 kV. De bevolking betaalt net als bij de A4 en A13-A16 verplicht mee aan de vernietiging van haar eigen leefomgeving. De transporttarieven gaan omhoog, de kans op leukemie eveneens en overvliegende vogels vliegen zich gehandicapt op de haaks opgestelde lijnen. Niet inspirerend en strijdig met ALLE ‘publieksfolders’ van de overheid.

Simpele Bezuiniging: Stop met het drukken van ‘publieksfolders’ van gemeenschapsgeld.

De komende 10 jaar wil TenneT fors blijven investeren met een bedrag van in totaal zo’n
14 miljard, waarvan 5,5 miljard in Nederland. De nettowinst van de onderneming nam toe van 77 naar 200 miljoen euro. De Staat, die volledig eigenaar is van TenneT, ontvangt over 2011 een dividend van 60 miljoen euro.
Dat is mooi !!!

Wordt er met al die ‘winst ten koste van natuur en leefomgeving’ geld uitgetrokken om mens en natuur te compenseren? Nee joh, daar gaan we op bezuinigen, rentmeesterschap a la CDA. Nou, dan zullen de transporttarieven wel omlaag gaan? Helaas, het kan zelfs uitdraaien op een nieuwe kostenpost voor de Nederlandse belastingbetaler. Rentmeesterschap!

Maria van der Hoeven, ‘250k+ euro/jr’ plus een verdrietig laag PGB van 3300 euro/maand en misschien nog een AOW-tje en pensioen van haar echtgenoot heeft er een mooie betrekking aan over gehouden bij het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in Parijs. Laat het IEA nou net het kabinet begin 2011 gevraagd hebben om vaart te maken met de voorbereidingen voor een tweede Franse kerncentrale in Zeeland. Toeval.

Om de CO2-uitstoot terug te dringen. Rentmeesterschap ‘CDA stijl’, nog een klein makkelijk te dragen risico voor de belastingbetaler! Tegelijkertijd geeft in Zoetermeer het netwerk steun aan een onnodig energieverslindend nieuw pretpark van 40.000 m2 en 100 miljoen euro, natuurlijk in een park dus eerst ‘bomen zagen’. Je moet toch iets met al die in kassen opgewekte electriciteit.

Kernvraag: Waarom een nieuwe hoogspanningsverbinding via een omweg met 6-7 richtingswijzigingen langs diverse woonwijken voeren en de directe leefomgeving van mensen vernietigen zonder ze eerlijk te informeren over de reden, terwijl je als overheid ‘mooier maken en open houden’ beloofd hebt?

Waarom geen eerlijke publieksfolder: ‘Geen congestiemanagement in de Randstad na 2012’?

Kiezen en Verbinden! Wie zorgt er nog voor de belangen van 90% van de bevolking?

Milieuvriendelijke Greenport  Natuurlijke situatie

CDA verliest geloofwaardigheid met Randstad 380 kV rentmeesterschap

21 januari 2012 Reacties uit

Smalste deel ‘Groenblauw raamwerk 2010’

Bovengronds, haaks op het ‘Groenblauw raamwerk 2010’, in strijd met alle beloften en voor overvliegende vogels in het donker en bij schemer een dodelijke belemmering.

Op de plattegrond rechts is de provinciale doelstellingskaart gecombineerd met de kaart ‘Ontwerpbesluit tracé Randstad 380 Zuidring’.

Zichtbaar gemaakt is, dat gemeenten, provincie en rijk niet doen, wat zij 15 jaar lang beloofd hebben.

De ondergrondse ‘stippellijn’ is het ‘Groenblauw raamwerk’ al bijna gepasseerd, als naar het noorden (naar boven) wordt afgebogen, terwijl het doel oostelijker rechtdoor (rechts) is.

Als er ‘iets’ van alle groenblauwe verbindingsverhalen ‘waar’ is geweest, dan is het eigenlijk onlogisch om af te buigen. Als je met goede redenen toch perse een omweg wilt maken, dan is het onredelijk om tijdens die omweg het tracé bovengronds te laten komen en het haaks op de GBS langs meerdere woonwijken te voeren. Laatste stukje ook ondergronds zou dan om minstens 3 redenen beter zijn: geloofwaardigheid overheid, woonwijken mensen, GBS vogels.

Waarom is het slechte nieuwe plan zo kwalijk?

Randstad 380 kV Pijnacker

Randstad 380 kV Pijnacker

Websites, brochures, nieuwsbrieven, 15 jaar lang is de bevolking van Berkel en Rodenrijs, B’hoek en Pijnacker belaagd met overheidscommunicatie, compenserende beloften, om burgers te laten accepteren dat de open ruimte tussen de dorpen in enkele jaren verdween.

Die communicatie om burgers te informeren is 15 jaar lang betaald met belastinggeld en dat geld geef je niet uit om mensen ‘onzin te verkopen’.

Nieuwe inwoners werden via de GBS verleid tot het kopen van relatief dure nieuwbouw-woningen in een uniek stukje randstad dat open zou blijven en mooier zou worden’.

De overheid verdiende aan deze verleiding via BTW, winst- en WOZ-belasting.

De overheid verdient opnieuw (6% overdrachtsbelasting, nu 2%) als mensen het gebied willen verlaten, zodra de beloften niet worden nagekomen, een verkeerd principe.

‘Verleiden’ is prima, ‘misleiden’ niet. 

Groenblauw raamwerk 2010

Groenblauw raamwerk 2010

‘De provincie wil voorkomen dat de regio’s aan elkaar groeien …. Samen met andere overheden zorgt de provincie ervoor dat het gebied tussen de steden open blijft en mooier wordt.’ ‘De 5 deelgebieden houden hun identiteit en worden als een snoer met parels via een groenblauw lint met elkaar verbonden: de verbinding tussen het Groene Hart en Midden-Delfland.’
(bron: 15e Nieuwsbrief ‘Nieuws uit de Groenblauwe Slinger april 2007’)

In 1994, toen de provincie zich ‘ging inzetten’ voor de ‘Groenblauwe Slinger’ (GBS), was de open ruimte tussen de Berkelse ‘Weidebuurt’ en Pijnacker ‘Tolhek fase 1′ nog zo’n 3000 meter.
In 2009 is daar slechts 300 meter van over tussen de Berkelse ‘Meerpolder’ en ‘Rietlanden Pijnacker’, een wijk die op de plattegrond nota bene onder het ‘Groenblauw raamwerk 2010’ ligt en daarom door de gemeente Pijnacker zeer groenblauw is ingericht om de doelstelling op het smalste punt (zie smalste deel groene S-vorm in plaatje) nog enigszins te halen.

Hoe ziet een bovengronds 380 kV tracé eruit?

Het bovengronds hoogspanningstracé zou de hoogste bebouwde structuur worden in de omgeving. In zowel Pijnacker, als Berkel en Rodenrijs, als Bergschenhoek zijn slechts enkele bouwwerken te vinden die half zo hoog zijn.

2 x zo hoog als de dorpskerk, 2 x zo hoog als de klimmuur in Bergschenhoek, zo hoog als een flat met 21 verdiepingen. Haaks op ‘de verbinding tussen Midden-Delfland en het Groene Hart’, zo’n 20 hoogspanningskabels, een dubbel tracé, dubbele masten, het laatste beetje dorps Pijnacker en Berkel en Rodenrijs definitief ‘om zeep’ door nieuwe politici, nieuwe ambtenaren en nieuwe bestuurders met een nieuw plan zonder rekening te houden met historie en harde beloften van recente voorgangers.

Het dubbel uitgevoerde onnodig lange tracé verbindt via die hoogste bebouwde structuur in de omgeving op zo’n 60 meter hoogte de stedelijke gebieden links en rechts van de S-vormige open ruimte, volledig haaks op de hoofddoelstelling ‘open houden, uit elkaar houden en voorkomen’.

Overvliegende vogels zijn sinds de introductie van de ‘Groenblauwe Slinger’ steeds verder teruggedrongen naar een smalle corridor door aan 2 kanten de bebouwing op te laten stomen en nu dreigt de overheid, haaks op eigen consistente beloften, het smalste resterende stukje GBS via een serieuze barriere, ook in de lucht, haaks te belemmeren in plaats van te investeren in ‘eigen geloofwaardigheid en ondergronds oversteken’.

Waarom legt TenneT niet alle kabels onder de grond?

Boringen en lijnen ondergronds leggen is over het algemeen duurder en de projecten moeten – doorgaans – vanuit de overheid (met maatschappelijk kapitaal) gefinancierd worden. Hiervoor is niet altijd voldoende draagvlak.
(bron: http://www.tennet.org/projecten/veelgestelde_vragen.aspx)

Het is in dit geval onmogelijk dat het draagvlak zou ontbreken.

Toekomst

Over 30 jaar zullen nog dagelijks draadslachtoffers (lepelaars, ganzen, scholeksters, kievitten) vallen, als Minister van der Hoeven (CDA, rentmeesterschap) en Minister Cramer, in feite gesteund door de provincie Zuid-Holland en gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Berkel en Rodenrijs, nalaten om te investeren in het ondergronds oversteken van de GBS tegen 15 jaar overheidsbeloften in. Je hoort zeggen ‘we protesteren nog wel, maar zijn in feite akkoord’ en dat irriteert; ze geven iets weg, dat niet van hen is en vergeten wat beloofd is.

‘Ik wil Nederland niet alleen schoner, maar ook mooier maken en bereiken dat mensen in Nederland in een aantrekkelijker land samen wonen, werken en leven.’ ‘Ik vind een mooi landschap heel belangrijk, juist in contrast met de drukke steden’. (Minister Cramer van VROM)

Langs en op de nieuwe N470 liggen dagelijks dode dieren, langs de aangrenzende bermen en sloten staan zilverreigers naast Mc Donalds zakken, Heineken blikjes en Valvoline cans.
Als de overheid er een rommeltje van maakt, doen andere mensen dat ook gemakkelijker.

Gesubsideerd Greenport kassen aanleggen in Groenblauwe Slinger (Rabobank Greenport regeert)

Van Groenblauwe Slinger via Rabo lobbybestuur naar FES-subsidie Oostland.
De bevolking mag de Greenport bestrijdingsmiddelen emissies inademen.